ACHTERGROND


Uit de theorie

De BiM-werkwijze sluit aan op de theorie van Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en op ´Ervaringsordening´ van mevr. Dorothea Timmers-Huigens. Vanuit een basisveiligheid kun je doelgericht werken aan het maken van contact, communicatie, alertheid, ontspanning, sensorische informatieverwerking en om deelnemers zich op een positieve manier bewust te laten worden van hun lichaam.

Ondersteunende communicatie

De BiM-werkwijze kan gebruikt worden als ondersteunende communicatie. Het nodigt uit tot actie-reactie, hoe klein ook! Daarom is het noodzakelijk om tijdens het bimmen te observeren op welke manier je deelnemer non-verbaal reageert. Is het lichaam gespannen of treedt juist ontspanning op, draait het hoofd mee met de beweging van het materiaal of gaat het oor naar de kant waar het geluid vandaan komt. Ook de mimiek kan een beeld geven van het beleven van de BiM-activiteit