"bim is als een muzikale reis
met elkaar vol verwondering!"

Anita de Bruin, cursist

TRAININGS- EN VERDIEPINGSDAG BIM

In de afgelopen jaren zijn de muziekactiviteiten met de bim-werkwijze door professionals in de zorg, het onderwijs en in de thuissituatie enthousiast ontvangen. Na een periode met de bim-werkwijze gewerkt te hebben geven oud-cursisten aan dat ze behoefte hebben aan een training en verdieping. Op de trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze komen alle bim-activiteiten uit het lesboek aan bod. Ook is er tijd om vragen uit de praktijk te stellen zodat deze training ook een verdiepingsdag voor het werken met de bim-werkwijze wordt.

De trainings- en verdiepingsdag is bedoeld voor cursisten die de bim-basiscursus gevolgd hebben en op hun werkplek met de bim-werkwijze werken.

De trainings- en verdiepingsdag start om 10.00 u. en eindigt om 16.00 u. De training vindt doorgang bij een minimaal aantal van 8 cursisten. Het maximum aantal deelnemers
is 12.

Trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze in de organisatie

De trainings- en verdiepingsdag kan ook door een zorginstelling of een school voor speciaal onderwijs ingekocht worden als de bim-basiscursus gegeven is. In overleg kan er worden gekozen om deze cursus op te splitsen in twee dagdelen. Voor meer informatie over de trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze binnen een organisatie neem contact op.

Programma trainings- en verdiepingsdag bim-werkwijze

Inventarisatie van de bim-werkwijze in de praktijk.
Praktijk: andere bim-activiteiten uit bim-boek 1 worden getraind.
Intervisie
Praktijk: nieuwe bim-activiteiten uit bim-boek 2 worden getraind.
Intervisie


Inschrijven cursus BiM