"Dankzij bim kan ik Jord de muziek
niet alleen laten horen maar ook echt
ervaren en je ziet hem genieten!"

Monique,
ouder van een kind met emb

MUZIEKACTIVITEITEN


De duidelijke opbouw in de muziekactiviteit en een aantal keer herhalen van dezelfde bim-activiteit bevordert bij iemand met een ernstig meervoudige beperking de mogelijkheid om naast de lichaamsgebonden fase ook op een associatieve manier zijn ervaringen te ordenen. Het is niet uitgesloten dat na verloop van tijd de ervaringen in de structurele fase geordend gaan worden.

De fysieke beleving van de klankaspecten van de muziek zorgt voor de bewustwording van het eigen lichaam, zijn omgeving en van zijn begeleider. Dit is het basisdoel van deze muziekactiviteiten. Daarna kan je gericht werken aan muzikale – en algemene doelen. De muzikale doelen zijn op de eerste plaats gericht op de beleving van de verschillende klankaspecten zoals hard en zacht of vlug en langzaam. Als deze basis gelegd is kan er gewerkt worden aan de muzikale ontwikkeling.

Opbouw muziekactiviteit

1. BiM-liedje                   
verwijzer voor de muziekactiviteit
Voor het zingen van het muziekliedje geef je de verwijzer voor de muziekactiviteit.
Het muziekliedje zing je voor iedereen afzonderlijk. Als het liedje klaar is, vraag je de verwijzer terug.

2. Inleiding
Iedereen kan het gebruikte materiaal even voelen en vasthouden.

3. Muziekbelevingsactiviteit                  
Je voert de muziekbelevingsactiviteit uit.           
muziek = actie
geen muziek = geen actie

4. Afsluiting     
Iedereen kan het gebruikte materiaal opnieuw even vasthouden.

5. Stopliedje                                        
verwijzer voor het einde van de muziekactiviteit