PATRICK MEULDIJK

Patrick Meuldijk

BiM-werkwijze

Patrick Meuldijk is de bedenker en grondlegger van de BiM-werkwijze. Hij was 35 jaar in het speciaal onderwijs werkzaam als leerkracht en vakdocent muziek. Ook is hij mede grondlegger van DOT Belevingstheater. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in muziekactiviteiten en theater met ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen. De BiM-werkwijze is een combinatie van zijn muzieklessen en de belevingsgerichte voorstellingen van DOT Belevingstheater. Daarnaast werkte hij mee aan de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal voor het vak muziek in het speciaal onderwijs en aan ‘ZOEM’ een muziekmethode voor
kinderen en volwassenen met EMB.